Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Etap pisemny

Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi egzaminu pisemnego.

Etap praktyczny

Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi egzaminu praktycznego.