Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja lato 2022

Harmonogramy egzaminów zawodowych w sesji – Lato 2022

Etap pisemny:

Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi egzaminu pisemnego.

Formuła 2019

Formuła 2017

Etap praktyczny:

Formuła 2019

Formuł 2017