Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja zima 2023

Harmonogramy egzaminów zawodowych w sesji – Zima 2023:

Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi egzaminu pisemnego.

Część pisemna

Harmonogram egzaminów zawodowych sesja - zima 2023r. część pisemna (4272 pobrania )

Część praktyczna

Harmonogram egzaminów zawodowych sesja - zima 2023 r. część praktyczna (4171 pobrań )