Ekologia na terenie powiatu polkowickiego, kwiecień 2013

W dniu 26 kwietnia 2013 roku odbył się warsztat edukacji ekologicznej pn. “Ekologia na terenie powiatu polkowickiego”. W warsztacie udział wzięło czternastu uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 2 TA. Warsztat przeprowadzony został na obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o. o. w Polkowicach. Warsztaty zatytułowane “Ścieżka edukacyjna PGM” prowadziło czworo specjalistów z Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej w Polkowicach.

Sprawozdanie Z Przeprowadzenia Warsztatów Edukacji Ekologicznej “Ekologia na terenie powiatu polkowickiego” realizowanych w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w I półroczu 2013. rogram finansowany przez Powiat Polkowicki.

Warsztaty rozpoczęły się od zapoznania uczestników z regulaminem zwiedzania obiektów PGM. Pierwszym obiektem, który obejrzała młodzież była stacja uzdatniania wody w Suchej Górnej. Kolejnym odwiedzanym obiektem była oczyszczalnia ścieków komunalnych wraz z laboratorium położone w okolicach strefy ekonomicznej w Polkowicach. Następnie uczestnicy warsztatów przejechali do Trzebcza, gdzie znajduje się składowisko odpadów komunalnych. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznania się oraz zaobserwowania procesów biologicznych, chemicznych i mechanicznych przebiegających w trakcie składowania i segregacji odpadów, uzdatniania wody do celów użytkowych oraz oczyszczania ścieków.

Na zakończenie warsztatów młodzież relaksowała się w polkowickim Aquaparku.

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń.