Ekologia na terenie powiatu polkowickiego, maj 2012

W dniach 23, 24 maja 2012 roku odbył się warsztat edukacji ekologicznej nr 8 pn. “Ekologia na terenie powiatu polkowickiego”. W zajęciach udział wzięło piętnastu uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 2 TB. Warsztat przeprowadzony został na obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o. o. w Polkowicach pod nazwą “Ścieżka edukacyjna PGM”. Prowadziło go dwoje specjalistów z polkowickego przedsiębiorstwa.


Warsztaty rozpoczęły się od zapoznania uczestników z regulaminem zwiedzania obiektów PGM. Pierwszym obiektem, który obejrzała młodzież była oczyszczalnia ścieków komunalnych wraz z laboratorium położone w okolicach strefy ekonomicznej w Polkowicach. Następnie uczestnicy warsztatów przejechali do Trzebcza, gdzie znajduje się składowisko odpadów komunalnych. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznania się oraz zaobserwowania procesów biologicznych, chemicznych i mechanicznych przebiegających w trakcie składowania i segregacji odpadów, uzdatniania wody do celów użytkowych oraz oczyszczania ścieków. Po zakończeniu warsztatów w PGM grupa udała się do Karpacza, gdzie zwiedziła Muzeum Sportu i Turystyki oraz inne atrakcje turystyczne miejscowości. Wyjazd zakończył się pobytem w Parku Wodnym hotelu Gołębiewski w Karpaczu.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń, Maciej Piotrowski.