Ekologia na terenie powiatu polkowickiego, październik 2013

Warsztaty odbyły się w dniu 7 października 2013 roku. Wzięło w nich udział trzynaście uczennic Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 3 TT. Warsztat przeprowadzony został na obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o. o. w Polkowicach. Warsztaty zatytułowane “Ścieżka edukacyjna PGM” prowadziła pani Katarzyna Szczerbanowicz specjalista ds. ochrony środowisk wspierało ją też troje innych specjalistów, pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej w Polkowicach.

Warsztaty realizowane w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w II półroczu 2013. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Warsztaty rozpoczęły się od zapoznania uczestników z regulaminem zwiedzania obiektów PGM. Pierwszym obiektem, który obejrzała młodzież była stacja uzdatniania wody w Suchej Górnej.

Następnie uczestnicy warsztatów przejechali do Trzebcza, gdzie znajduje się składowisko odpadów komunalnych. Kolejnym odwiedzanym obiektem była oczyszczalnia ścieków komunalnych wraz z laboratorium położone w okolicach strefy ekonomicznej w Polkowicach.

Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznania się oraz zaobserwowania procesów biologicznych, chemicznych i mechanicznych przebiegających w trakcie składowania i segregacji odpadów, uzdatniania wody do celów użytkowych oraz oczyszczania ścieków.

Podsumowaniem warsztatów był zorganizowany przez prowadzących warsztaty pracowników test wiedzy. Test miał charakter pisemny i dotyczył zagadnień omawianych podczas całych warsztatów.

Trzy najlepsze dziewczęta otrzymały atrakcyjne nagrody książkowe, natomiast pozostałe uczestniczki otrzymały nagrody pocieszenia.

Na zakończenie warsztatów młodzież relaksowała się w polkowickim Aquaparku.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń, Agnieszka Hruszowiec.