Film “Złączyć się z Narodem”

W dniu 10.12.2019 uczniowie klas 1AP, 1TTG i 2TT wraz z opiekunami panią Beatą Rolską, panią Dorotą Krowiak, panią Anną Gurgul i panią Nadzieją Guzowską uczestniczyli w projekcji filmu współfinansowanego przez Patrona Szkoły w kształceniu zawodowym KGHM Polska Miedź S.A pt. „Złączyć się z Narodem” połączonej ze spotkaniem z reżyserem Jerzym Szkamrukiem.

Film dokumentalny pt. „Złączyć się z Narodem” był poświęcony tematowi repatriacji i opowiadał o prawdziwym życiu Polaków w Kazachstanie, a także o ich wierze, dzięki której przetrwali oni 80 lat deportacji.

Polacy zesłani z Kresów przez Stalinowskie NKWD w dalekie kazachskie stepy, byli zmuszani do najcięższej niewolniczej pracy w sowieckich kołchozach i łagrach. Zabrano im wszystko: rodzinę, dobytek, wiarę, godność wysyłając w bydlęcych wagonach tysiące kilometrów – do miejsca „gdzie niebo łączy się z ziemią”. Potomkowie polskich zesłańców mieszkają tam do dziś.

Celem filmu było nie tylko przedstawienie tematyki repatriacji, ale również zainspirowanie do pomocy rodzinom polskich zesłańców w powrocie i zaadoptowaniu się w Ojczyźnie. Ważnym elementem spotkania była edukacja społeczna i uświadomienie, kim są polscy repatrianci i dlaczego starają się o powrót do kraju swych przodków.

Reżyser Jerzy Szkamruk za film pt. „Złączyć się z Narodem” ilustrujący idee powrotu do Ojczyzny Polaków ze wschodu otrzymał wyróżnienie na VI festiwalu filmowym EMIGRA.  Festiwal EMIGRA to przedsięwzięcie na światową skalę, który pokazuje poprzez filmy życie Polaków poza granicami Polski.

Należy zaznaczyć, że problem repatriacji jest znany wśród naszych uczniów, gdyż od dwóch lat biorą oni czynny udział w akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia organizowanej przez Fundację Studio Wschód i TVP Polonia pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.