Finał akcji zbierania surowców wtórnych, marzec 2014 – zapowiedź