Finał Szkolnej Akcji Zbierania Surowców Wtórnych, III 2018, rozstrzygnięty!!!

26 marca 2018 roku w Zespole Szkół w Chocianowie odbył się warsztat edukacji ekologicznej pn. „Przygotowanie szkoły do selektywnej zbiórki odpadów”. Działanie, prowadzone w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2018, współfinansowane przez Powiat Polkowicki. W warsztacie wzięło udział ponad 150 uczniów z siedmiu klas naszej szkoły. Warsztat był jednocześnie finałem szkolnej akcji zbierania surowców wtórnych, która trwała od początku marca 2018 roku. Finał składał się z dwóch części, pierwsza to liczenie zebranych przez młodzież surowców wtórnych, natomiast druga część miała charakter konkursu wiedzy.

W tej edycji akcji (podobnie jak w poprzednich) zbiórce podlegały następujące surowce: makulatura, aluminium, zużyte baterie, zużyte akumulatory, zakrętki plastikowe, niesprawne urządzenia elektryczne i elektroniczne, zakrętki i puszki metalowe, niesprawne telefony komórkowe, płyt CD oraz kasety magnetyczne.

Wyniki końcowe finału:

  • I miejsce – klasa 4 TTL,
  • II miejsce – klasa 2 A,
  • III miejsce – klasa 1 TA,
  • IV miejsce – klasa 2 TL,
  • V miejsce – klasa 1 TL,
  • VI miejsce – klasa 3 TT,
  • VII miejsce – klasa 3 TLM.

Podczas akcji zebrano blisko dwie tony makulatury oraz ponad dwie i pół tony elektroodpadów, do tego 18 kg aluminium, ponad 90 kg baterii, 13 akumulatorów, blisko 170 kg plastikowych zakrętek, 10 kg metalowych zakrętek i puszek, 31 szt. telefonów komórkowych oraz ponad 15 kg płyt CD i kaset magnetycznych.

Wszystkie zebrane surowce trafią do specjalistycznych firm i punktów odbioru surowców wtórnych.  Dzięki akcji, szkoła pozyska dodatkowe środki finansowe w wysokości około 1000 zł. dofinansowania, na realizację Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej.

Nagrodami w konkursie były: dla zwycięskiej klasy udział w trzydniowych wyjazdowych warsztatach ekologicznych na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Za pozostałe miejsca klasy wezmą udział w dwu i jednodniowych warsztatach ekologicznych (warsztaty w formie rajdów pieszych lub rowerowych).

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Agnieszka Hruszowiec, Małgorzata Światłoń-Szydełko, Ewelina Kulesza, Piotr Machoń.