Grupowe ubezpieczenie  NNW uczniów Zespołu Szkół w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Rodzice
Na bieżący rok szkolny Rada Rodziców dokonała wyboru oferty ubezpieczenia grupowego NNW uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie. Ubezpieczycielem zostało Towarzystwo Ubezpieczeniowe Wiener.
Nr polisy: PWC 113371
Składka ubezpieczeniowa ubezpieczenia na cały rok szkolny dla 1 ucznia wynosi 55 zł. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko w rodzinie, składka drugiego i następnego dziecka wynosi 55%  kwoty przypadającej na 1 ucznia.
Agentem Towarzystwa pośredniczącym do kontaktu z klientem w przypadku zgłaszania szkody jest pani Wanda Kędzierska, prowadząca działalność przy ul. Ratuszowa 7,  tel. kontaktowy : 607 241 459.
Termin wpłaty do 20.10.2022r. (wpłaty do  wychowawców klas). W zakresie ubezpieczenia jednorazowej składki wchodzą świadczenia podstawowe oraz świadczenia dodatkowe podane w poniższym pliku.

Wiener Vienna Insurance Group - świadczenia podstawowe i dodatkowe (1462 pobrania )