Harmonogram przebiegu Matur Próbnych z Operonem – 22-25 Listopad 2021

22.11.2021r./ poniedziałek /JĘZYK POLSKI – poziom podstawowy – godz. rozpocz. –  9.00 . Czas trwania –170 min

Klasa 4TT –    sala: 206

Klasa 4TLM – sala 209

Klasa 4TA –    sala 208

23.11.2021r.-/wtorek/ MATEMATYKA – poziom podstawowy – godz. rozpocz.- 9.00 . Czas trwania –170 min

Klasa 4TA –  sala 206

Klasa 4TT-     sala 208

Klasa 4TLM – sala 209

24.11.2021r.-/środa /JĘZYK ANGIELSKI -poziom podstawowy – godz. rozpocz.- 9.00.  Czas trwania –120 min

Klasa 4TA – 208

Klasa 4 TT-  209

Klasa 4 TLM-  206

24.11.2021r./środa/ JĘZYK ANGIELSKI-poziom rozszerzony- godz.rozpocz. –12.45. Czas trwania –150 min

Grupa międzywydziałowa z klas: 4TA,4TT,4TLM -s.209

 

24.11.2021r./środa / JĘZYK NIEMIECKI- poziom podstawowy – godz. rozpocz.- 9.00. Czas trwania –120 min

Grupa międzywydziałowa z klas: 4TA,4TT,4TLM -s.219

25.11.2021r./czwartek/ GEOGRAFIA, FIZYKA -poziom rozszerzony –godz. rozpocz.-9.00.Czas trwania– 180 min

Klasa 4TT- sala 213
Grupa międzywydziałowa z klas: 4TA,4TLM -s.215

Dodatkowe informacje:

W dniach 22-24.11- egzaminy podstawowe – uczniowie  klas 4 tych obowiązkowo uczestniczą w egzaminach i są zwolnieni z zajęć lekcyjnych
W dniu 25.11. -grupa pisząca rozszerzenie z geografii i fizyki po egzaminach wraca na lekcje, ale jest zwolniona w tym dniu z odpytywania i pisania prac pisemnych na ocenę.

W w/w dniach uczniowie piszący maturę przychodzą na godz. 8.30 pod wskazane pracownie zachowując od siebie bezpieczny dystans.
Na salę wchodzą po okazaniu dowodu tożsamości.
W egzaminach próbnych biorą udział wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów zachorowania typu: kaszel, gorączka, katar.
Na sale egzaminacyjne maturzyści wchodzą w maseczkach a przed wejściem dezynfekują ręce.
Przebieg matury próbnej na sali będzie odbywał się wg procedur przedstawionych przez prowadzących egzaminy nauczycieli.