Harmonogram zbiórki surowców

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIANOWIE
FINAŁ SZKOLNEJ AKCJI
ZBIERANIA SUROWCÓW WTÓRNYCH
październik 2020

harmonogram zbiórki surowców:

 W dniach od 5 do 7 października, klasy przynoszą do magazynu w hali sportowej surowce: aluminium, zużyte baterie, zużyte akumulatory, plastikowe zakrętki, zużyte telefony komórkowe, metal.

 1. Pozostałe surowce: sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierane będą 8 października.
 2. Dnia 8 października, klasy biorące udział w akcji przechodzą wraz z nauczycielem prowadzącym lekcję przed szkołę z zebranymi surowcami.
 3. Uczniowie będą przychodzili w kolejności:
 • Lekcja 2 – godz. 9.00 – klasa 2TAG, 2TLG
 • Lekcja 3 – godz. 9.50 – klasa 4TTM, 4TL
 • Lekcja 4 – godz. 10.55 – klasa 3TT, 2TBP
 • Lekcja 5 – godz. 11.45 – klasy 2TTP, 2AP
 • Lekcja 6 – godz. 12.40 – klasy 1TTL, 2 TLP
 1. Konkurs wiedzy odbędzie się na lekcji 5 – godz. 11.45 w sali nr 213. W konkursie udział bierze po trzech reprezentantów z każdej klasy biorącej udział w akcji.
 2. Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się 9 października w hali sportowej o godz. 11.00.
 3. Na oficjalne zakończenie akcji, które odbędzie się w hal sportowej, pięcioosobowe reprezentacje klas biorących w niej udział przechodzą wraz z nauczycielem prowadzącym lekcję lub wychowawcą klasy.
 4. Warunkiem sklasyfikowania klasy w konkursie jest jej udział w oficjalnym zakończeniu akcji.

 

Piotr Machoń
Szkolny Koordynator
Edukacji Ekologicznej