Inauguracja roku szkolnego dla uczniów z klasy 1 w Volkswagen Motor Polska w Polkowicach

Na najbliższy rok szkolny Volkswagen Motor Polska podpisał umowy z ośmioma pierwszoklasistami z Zespołu Szkół w Chocianowie i ich rodzicami. Jest to doskonały przykład symbiozy pomiędzy placówką edukacyjną, a firmą z lokalnego rynku pracy.

W firmie Volkswagen Motor Polska w Polkowicach odbyła się inauguracja roku szkolnego dla uczniów z klasy 1, rozpoczynających naukę w zawodzie mechatronik. W spotkaniu wzięli udział uczniowie oraz rodzice, a wśród gości zaproszonych obecny był Starosta Powiatu Polkowickiego  Kamil Ciupak.

VW MP od 13 lat kształci uczniów w zawodzie mechatronika. Nauka trwa 3 lata i prowadzona jest wspólnie z Zespołem Szkół w Chocianowie przy wsparciu Hufców Pracy z Przemkowa. Wiedzę teoretyczną, zarówno z zakresu ogólnego, jak i fachowego uczniowie zdobywają w szkole, natomiast praktyczną w firmie Volkswagen Motor Polska pod okiem fachowców z tej branży. Co ważne wielu absolwentów chocianowskiej szkoły po jej zakończeniu wstąpiło w szeregi załogi polkowickiego zakładu Volkswagena.

Warto przypomnieć, że dzięki inicjatywie VW MP, a następnie akceptacji programu nauki przez ministerstwo Edukacji Narodowej, zawód monter mechatronik został wpisany na listę zawodów w Polsce i stał się podwaliną do zbudowania systemu kształcenia w tym zakresie na poziomie zawodowym i inżynierskim w całym kraju.

5