Informacja z otwarcia ofert
w dniu 06.11.2020 r. g. 11:15
przetarg nieograniczony na:

  1. 1. Świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów
  2. 2. Świadczenie usług przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego

w ramach projektu pn.: „Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

Informacja z otwarcia ofert (06.11.2020) (1477 pobrań )