Informacje dla Absolwentów szkół podstawowych

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły będą dostępne w Zespole Szkół w Chocianowie od 12.08.2020 r.

Pamiętaj(!)
Do 18.08.2020 dostarcz do sekretariatu ZS oryginały dokumentów