Jesień w obiektywie

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym “Jesień w obiektywie”.

Szczegóły poniżej.

Zasady konkursu

 1. Głównym organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół w Chocianowie.
 2. Konkurs odbywa się w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej pn. “Ja i moje środowisko” 2014r., program współfinansowany jest przez Powiat Polkowicki.
 3. Prace należy dostarczyć do 24 października 2014r.
 4. Prace przyjmowane będą przez nauczycieli: panią Ewelinę Kulesza i pana Piotra Machonia
 5. Przygotowane zdjęcia muszą być autorstwa uczestnika.
 6. Przyjmowane będą prace robione tylko w wrześniu i październiku 2014r.
 7. Każdy z uczestników ma dostarczyć do trzech zdjęć zapisanych na:
  • CD w formacie JPG, w rozdzielczości ok. 1860×2480 umożliwiającym wydruk wysokiej jakości ( 300 dpi) – w przypadku zdjęć cyfrowych , pendrive lub
  • Negatywie – w przypadku zdjęć robionych lustrzanką.
 8. Dostarczone prace powinny zawierać poniższe informacje, w innym przypadku prace będą zdyskwalifikowane:
  • imię i nazwisko autora,
  • klasa,
  • jakim aparatem zostały wykonane zdjęcia.

Nagrody

 1. Nagrody ufundowane zostały przez Powiat Polkowicki.
 2. Przy ocenie prac, Jury konkursu weźmie pod uwagę jakość techniczną, zgodność tematyczną  oraz wartość artystyczną.
 3. Autorzy trzech najlepszych zdjęć otrzymają cenne nagrody.
 4. Czas trwania konkursu do 24 października 2014r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 listopada 2014r.
  • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu, liście laureatów oraz oficjalne wręczenie nagród  odbędzie się 5 listopada 2014r. o 10.35 na korytarzu przed biblioteką szkolną.

Ustalenia dodatkowe

 1. Oddane prace nie będą zwracane uczestnikom.
 2. Autorzy prac automatycznie przekazują Organizatorowi prawo do bezpłatnego rozpowszechniania prac konkursowych, a także nazwisk autorów w celach promocji szkoły z zachowaniem praw autorskich. Będą one wykorzystywane bez ograniczeń  i bez odrębnej umowy.
 3. Udział w Konkursie oznacza, iż uczestnik konkursu zapoznał się z jego regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń.