“Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz zajść daleko, idź w grupie”

Wolontariat i wolontariusze jakie to ważne. Kształtuje postawy młodego społeczeństwa, uczy samodzielności i odpowiedzialności. Zespół Szkół w Chocianowie, Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół w Chocianowie wziął udział w Gali Zagłębia Miedziowego “Partnerstwo z NGO to super moce” promując i podkreślając znaczenie wolontariatu oraz ważność współpracy z samorządem oraz instytucjami z rejonu. Starosta Powiatu Polkowickiego Kami Ciupak podkreślił znaczenie działalności szkolnego wolontariatu na rzecz lokalnej społeczności. Zwrócił również uwagę na istotę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zajęła zdanie w istocie współpracy organizacji i instytucji. Wspólnego działania na rzecz dobra rodzin i dzieci w tym uczniów i rodziców naszej szkoły. Pani Gabriela Jednorał reprezentowała naszego partnera praktycznej nauki zawodu KGHM Polska Miedź S.A. pokazując jakie znaczenia dla biznesu ma współpraca w partnerstwie biznes, NGO oraz oświata.
Współpraca niesie korzyści dla wszystkich.

Agnieszka Malik-Demiańczuk
opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu