KGHM obejmuje patronat nad kształceniem  mechatronicznym w Zespole Szkół w Chocianowie

W dniu dzisiejszym (18 Lipiec, 2019)  w siedzibie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie Starosta Polkowicki Kamil Ciupak oraz dyrektorzy Zespołu Szkół w Chocianowie i Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach podpisali  listy intencyjne z firmą KGHM Polska Miedź S.A.w sprawie objęcia patronatem uczniów obu szkół  w ramach realizowanego przez KGHM Polska Miedź S.A. Projektu ,, Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM-kluczowy partner w kształceniu zawodowym”. Jest to finał starań Starostwa a w szczególności członka Zarządu poprzedniej kadencji Henryka Czekajło o włączenie szkół Powiatu Polkowickiego do Projektu realizowanego przez KGHM dla 8 szkół z regionu głogowsko-legnickiego i z Bolesławca. W Zespole Szkół w Chocianowie  patronatem objęte zostaną  klasy technik mechatronik w technikum oraz mechatronik w branżowej szkole I stopnia.  Konsekwencją podpisanych wzajemnych zobowiązań przez firmę i naszą szkołę na okres 10 lat będzie wdrożenie różnorodnych form wsparcia kształcenia branżowego mechatronicznego ukierunkowanych na podnoszenie  jakości edukacji  i jej dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy.  Dla uczniów Zespołu Szkół to przede wszystkim szansa poznania nowego środowiska zawodowego oraz rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych przez realizację praktycznej nauki zawodu w branży górniczo-hutniczej. Najlepsi w wynikach kształcenia zawodowego uczniowie lub wyróżniający się w działaniach prospołecznych oraz laureaci olimpiad objęci Programem otrzymają stypendia naukowe.

KGHM to kolejny patron kształcenia branżowego mechatronicznego. Szkoła od lat realizuje praktyczną naukę zawodu  pod patronatem firmy branży motoryzacyjnej  Volkswagen Motor Polska S.A. Polkowice oraz  firmy Sitech S.A. Polkowice. Będzie więc szansa na wymianę dotychczasowych doświadczeń w  praktycznej realizacji programów a kształcenia dla kadry zawodowej  perspektywa realizacji projektów edukacyjnych oraz podnoszenia własnych kwalifikacji.

Przeczytaj o tym wydarzeniu  również na stronach:

kgh-podpis