Komunikat dla uczniów i rodziców

Zarządzeniem Dyrektor w dniu 30.09.2021r. zajęcia lekcyjne dla uczniów klas technikum i branżowej szkoły I stopnia w godzinach dopołudniowych odbędą się do 5 lekcji włącznie w pełnym wymiarze czasowym. Po 5 lekcji uczniowie wracają do domu. Natomiast zajęcia lekcyjne rozpoczynające się od godz. 15.10 po południu będą odbywały się wg planów zajęć lekcyjnych klas.