Komunikat dla wszystkich uczniów, rodziców  i pracowników szkoły

Na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. oraz zaleceń MEN z dnia 12.10.2020r. dla szkół w strefie czerwonej/żółtej od jutra tj. 13.10.2020r.do procedur bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 obowiązujących w Zespole Szkół od  1 września 2020r.  wprowadza się  dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły obowiązek zakrywania nosa i ust  w przestrzeniach wspólnych szkoły: na korytarzach, przejściach komunikacyjnych, w szatniach, toaletach a także na terenach zewnętrznych szkoły.

Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione będą wyłącznie osoby, których stan zdrowia uniemożliwia podporządkowanie się wprowadzonym  procedurom, ale po uprzednim przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego.

Krystyna Zborowska
wicedyrektor Zespołu Szkół