Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w Chocianowie w sprawie zmiany terminu ferii zimowych oraz Kalendarza Roku Szkolnego 2020/2021.

Komunikat nr 1/12/2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół w Chocianowie
z dnia 01.12.2020r.

w sprawie przedłużenia terminu zdalnego nauczania, zmiany terminów ferii zimowych i innych terminów kalendarza roku szkolnego 2020/2021 od dnia 30.11.2020r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Zespołu Szkół informuje , że:

 1. Nauczanie zdalne w Zespole Szkół w Chocianowie zostaje przedłużone do 3.01.2021r.
 2. Zmianie ulega Kalendarz Roku Szkolnego w następujących terminach:
 3. Terminy ferii: Ferie zimowe 04 -17 styczeń 2021r.
 4. Czas trwania semestrów: I semestr– Klasy IV -te technikum – bez zmian;
 • Klasy I-III technikum i BSzIS-  09.2020– 29.01.2021r.
 • II semestr– Klasy IV-te technikum-bez zmian
 • Klasy I-III technikum i BSzIS- 01.02.2021r.- 05.2021r.
 1. Terminy wystawienia ocen: I semestr-  Klasy IV-te – bez zmian
 • Klasy I-III technikum i BSzIS – 20 stycznia 2021
 1. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna I semestru dla klas  I-III technikum i Branżowej Szkoły I stopnia – 27.01.2021r.
 2. Terminy pozostałych zaplanowanych działań w Kalendarzu Roku Szkolnego II semestrze nie ulegają zmianie.

Pełny Kalendarz Roku Szkolnego 2020/2021 uwzględniający  powyższe zmiany został zamieszczony na stronie www szkoły w zakładce: informacje/dokumenty.

 

 Krystyna Zborowska
wicedyrektor
Zespołu Szkół w Chocianowie