Komunikat Komisji Rekrutacyjnej  Zespołu Szkół w Chocianowie

  1. Komisja Rekrutacyjna Zespołu Szkół w Chocianowie w wyniku rekrutacji uzupełniającej dniu 11.08.2022r. ogłasza listę przyjętych kandydatów do Zespołu Szkół. Lista przyjętych do opublikowane w szkole.
  2. Komisja rekrutacyjna informuje, że szkoła posiada jeszcze wolne miejsca  w następujących oddziałach:
    • Technik Logistyk-  8 wolnych miejsc
    • Technik organizacji turystyki- 4 miejsca
  3. Kandydaci przyjęci zobowiązani są do uzupełnienia brakujących dokumentów do dnia 17.08.2022r.
  4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do wyżej wymienionych oddziałów proszeni są o złożenie dokumentów i wypełnienie wniosków w szkole do 18.08.2022r. do godz. 15.00.