Komunikat nr 6/03/2021

Komunikat dyrektora Zespołu Szkół w Chocianowie w sprawie organizacji przeprowadzenia  testu diagnostycznego przygotowanego przez CKE  sprawdzającego poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego ( tzw. próbnego egzaminu maturalnego)

W związku z przygotowaniami do przeprowadzenia testu diagnostycznego na terenie Zespołu Szkół w Chocianowie w dniach 3-16.03.2021r. informuję :

 1. W dniach 3,4,5,8 i 16 marca 2021r. na terenie Zespołu Szkół zostanie przeprowadzony test diagnostyczny z przedmiotów obowiązkowych i rozszerzonych/ wg zgłoszeń nauczycieli/ zgodnie z czasem wg harmonogramu podanego przez CKE.
 2. Test zostanie przeprowadzony dla wszystkich uczniów klas maturalnych z zachowaniem warunków zbliżonych do obowiązujących w czasie matur oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 3. Organizacja przebiegu egzaminów w szkole dla uczniów klas maturalnych będzie przebiegać wg następującego porządku:
Piętro  Numer sali Klasa /grupa Uczniowie wg numerów
w dzienniku 
03.03.2021r. – środa -godz. 9.00  Język polski
  II 203 4 TA gr.1 Uczniowie od nr 1 – 14
  II 209 4 TA gr.2 Uczniowie od nr 15-28
  II 213 4 TTM gr.1 Uczniowie od nr 1-11
grupa turystów
  I 104 4 TL gr.1 Uczniowie od nr 1-13
  I 111 4 TL gr.2 Uczniowie od nr 14-26
  I 118 4 TTM gr.2 Uczniowie od nr 1- 13
grupa mechatroników
04.03.2021r. – czwartek – godz.9.00 Matematyka
  II 209 4 TA gr.1 Uczniowie od nr 1-14
  II 213 4 TA gr.2 Uczniowie od nr 15-28
  II 203 4 TL gr.2 Uczniowie od nr 14-26
  I 111 4 TL gr.1 Uczniowie od nr 1-13
  I 104 4 TTM gr.1 Uczniowie od nr 1-11
grupa turystów
  I 118 4 TTM gr.2 Uczniowie od nr 1-14
grupa mechatroników
05.03.2021r. – piątek – godz.9.00                 Język angielski
  II 213 4 TA gr.1 Uczniowie od nr 1-14
  II 203 4 TA gr.2 Uczniowie od nr 15-28
  II 209 4 TTM gr.1 Uczniowie od nr 1-11
grupa turystów
  I 118 4 TL gr.1 Uczniowie od nr 1-14
  I 104 4 TL gr.2 Uczniowie od nr 14-26
  I 111 4TTM gr.2 Uczniowie od nr 1-14
grupa mechtroników
08.03.2021r. – poniedziałek – godz.14.00    Język niemiecki
I 111 4TL + 4TA Uczniowie zdeklarowani na j. niemiecki
16.03.2021r. – wtorek – godz. 9.00              Geografia  rozszerzona
II 209 4 TL Uczniowie nr 1- 16
II 203 4 TL + 4TTM Uczniowie nr 17-28+ 2 ucz 4TTM
 1. Przed przystąpieniem do testu diagnostycznego/egzaminu próbnego/ wszyscy uczniowie zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania procedur przebiegu egzaminu próbnego zbliżonych do procedur i zasad przebiegu matur majowych oraz procedur zachowania bezpieczeństwa przed Covid-19./ w załączeniu do komunikatu/
 2. Po zakończonym egzaminie uczniowie wracają do domu i kontynuują zdalnie zajęcia lekcyjne:
  03 – 04.03 –  od 6 lekcji
  05.03         –  od 5 lekcji
  16.03         –  od 6 lekcji
  W dniu 08.03.- uczniowie zdający egzamin z j. niemieckiego  kończą zajęcia po 5 lekcji.
 3. W dniach przebiegu testów diagnostycznych uczniowie biorący udział w pisaniu testów zwolnieni są ze wszystkich form kontroli wiadomości przez nauczycieli.

 

Krystyna Zborowska
wicedyrektor