Konkurs dla amatorów fotografii i nie tylko

Zapraszamy do udziału w powiatowym konkursie fotograficznym pod tytułem „Nieodkryte walory powiatu polkowickiego”, nad którym honorowy patronat objął Starosta Polkowicki.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy złożyć od jednej do trzech fotografii ukazujących nieodkryte dotąd walory przyrodnicze, historyczne bądź kulturowe powiatu polkowickiego (format A4 i profesjonalny wydruk fotograficzny lub w postaci elektronicznej, format JPG lub TIFF, rozdzielczość nie mniej niż 10 mln pikseli).

plakat-konkurs-foto2020-4Uczestnik konkursu musi spełniać dwa warunki, mieć ukończone 16 lat i być mieszkańcem powiatu polkowickiego.

Fotografie należy dostarczyć do 16 października 2020 r. osobiście lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Polkowicach, ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice z dopiskiem: „Nieodkryte walory powiatu polkowickiego”. Liczy się data wpływu do Starostwa.

Uczniowie szkoły mogą składać swoje fotografie w bibliotece Zespołu Szkół w Chocianowie, skąd zostaną przekazane do organizatora konkursu.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, i to co najważniejsze, czyli  publikacja zdjęć w specjalnym albumie.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

image001