Konkurs Matematyczny Pangea – wyniki

3 marca odbył się konkurs matematyczny “Pangea” zorganizowany przez Międzynarodowe Szkoły Meridian i Uczelnię Vistula. Konkurs Matematyczny Pangea, miał zasięg ogólnokrajowy. Konkurs organizowany jest także w Niemczech, Belgii, Danii, Portugalii, Francji, Irlandii, Włoszech, Litwie, Austrii, Szwecji, Szwajcarii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Czechach i na Węgrzech. Założeniem konkursu jest propagowanie matematyki wśród młodzieży. W naszej szkole konkurs odbył się po raz drugi. W konkursie wzięło udział 57 uczniów.

Wyniki

Najlepsze wyniki uzyskali:

  • Maciej Hruszowiec – I TB – 15 pkt.
  • Maciej Gryniuk – I TB – 15 pkt.
  • Marcin Serafin – II TB – 12,5 pkt.
  • Piotr Lepianka – II TB – 12 pkt.
  • Karolina Łopuszyńska – II TL  – 11,25 pkt
  • Dariusz Tronina – II TA – 10 pkt.