Konkurs na Logo i identyfikację wizualną hasła „Wspieramy zawodowców”

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu ogłasza konkurs, który ma na celu wyłonienie najlepszego znaku i identyfikacji graficznej – Logo hasła „Wspieramy zawodowców” DODN we Wrocławiu.

Poniżej zamieszczamy pliki do pobrania zawierające regulamin konkursu i załączniki dostarczone przez organizatora.

  1. Konkurs-na-LOGO-Wspieramy-zawodowców-1.pdf (534 pobrania)
  2. Załącznik-1.-Formularz-zgłoszenia-szkoły-do-Konkursu.-1.pdf (390 pobrań)
  3. Załącznik-2.-Oświadczenie-Uczestnika-lub-rodzica-opiekuna-prawnego-uczestnika-Konkursu.pdf (391 pobrań)
  4. Załącznik-3.-Zgoda-Nauczyciela-opiekuna-Uczestnika-na-przetwarzanie-i-publikację-danych-osobowych.-1.pdf (394 pobrania)
  5. Załącznik-4.-Oświadczenie-Autora-pracy-konkursowej-i-rodzica-opiekuna-prawnego.-1.docx (406 pobrań)

Zachęcamy do uczestnictwa!