„Pozytywna jazda – kultura w pociągu okiem dzieci i młodzieży” – konkurs plastyczny

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Koleje Dolnośląskie

pociagZadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej lub nagranie krótkiego video na temat pozytywnych zachowań i dobrych manier podczas podróży pociągiem. Liczy się kreatywność i ciekawe ujęcie tematu.

Termin nadsyłania prac mija 26.01.2021r.  (dokładnych informacji na temat konkursu udziela biblioteka szkolna).

Wy też możecie dać pozytywny przykład, a przy tym zdobyć atrakcyjne nagrody m.in.:

  • Szkolenie na symulatorze pociągu
  • Dzień pracy na kolei
  • Tablety
  • Książki o kolei
  • Power banki
  • Kolejowe gadżety

Warunki techniczne:
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę wykonaną dowolną techniką  z zakresu: malarstwo, rysunek, grafika, wyklejanka, itp. lub film o długości od 30 do 60 sekund MP4.

Każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa), imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana, nazwa i adres (telefon, e-mail) szkoły

Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej, na adres:
Zespól Szkół w Chocianowie, ul. Kolonialna 13 do dnia 26 stycznia 2021 r.

Link do strony konkursu : www.kolejedolnoslaskie.pl/pozytywnajazda