Konkurs Wiedzy o Sporcie 2012

Konkurs pod patronatem Regionalnej Rady Olimpijskiej we Wrocławiu.

Poniżej więcej informacji o konkursie.

Regulamin konkursu

Cel

 • popularyzacja wiedzy o sporcie wśród dzieci i młodzieży,
 • propagowanie sportowego modelu życia,
 • uczczenie XI Dnia Olimpijczyka Zespołu Szkół w Chocianowie,
 • wyłonienie najlepszych znawców sportu w kategoriach:
  • szkół ponadgimnazjalnych,
  • szkół gimnazjalnych,
  • szkół podstawowych.

Organizatorzy konkursu

Organizatorami konkursu są:

 • Klub Olimpijczyka Zespołu Szkół w Chocianowie,
 • Zespół Szkół w Chocianowie.

Uczestnicy

 1. W kategorii szkół podstawowych – dzieci uczące się w tych szkołach.
 2. W kategorii szkół gimnazjalnych – młodzież ucząca się w tych szkołach.
 3. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych – młodzież ucząca się w tych szkołach.
 4. Uczestnik konkursu może startować tylko w jednej kategorii.

Terminarz

Konkurs przeprowadzony zostanie dnia 2 października 2012 o godzinie 11.00.

Nagrody dla zwycięzców wręczone zostaną podczas uroczystości XI Dnia Olimpijczyka Zespołu Szkół w Chocianowie – 5 października 2012 w Zespole Szkół w Chocianowie około godziny 13.00.

Nagrody

 1. Nagrody funduje organizator konkursu.
 2. Nagrody wręczone będą przez olimpijczyków.
 3. Nagrody otrzyma trzech najlepszych zawodników z każdej kategorii wiekowej.

Postanowienia końcowe

 1. Prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania wszystkich spraw spornych przysługuje Klubowi Olimpijczyka Zespołu Szkół w Chocianowie.