Konkurs Wiedzy O Turystyce – ZS Chocianów dla uczniów klasy 2TTL.

Konkurs turystyczny_n

Dnia 23.05.2022, o  godzinie 10.55, w sali nr 104 odbędzie się konkurs turystyczny adresowany do uczniów klasy 2TTL. Celem konkursu jest:

  • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań geografią i turystyką ,
  • podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych w zawodzie technik obsługi turystycznej,
  • pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas turystycznych i zachęcanie do podejmowania   dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych,
  • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
  • przygotowanie do egzaminu zawodowego w zawodzie technik obsługi turystycznej w ramach kwalifikacji T.13 – Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych.

Zapraszam i życzę uczestnikom powodzenia.

Nauczyciel odpowiedzialny za organizację:
mgr Agnieszka Nowak