Konsultacje

Procedura przebiegu dyżurów konsultacyjnych:

 1. Konsultacja bezpośrednia z uczniem odbywa się po uprzednim zgłoszeniu się ucznia przez e-dziennik lub pocztę służbową do nauczyciela
  i ustaleniu godziny, tematu i omówieniu organizacji konsultacji najpóźniej dzień przed dniem dyżuru nauczyciela.
 2. Na konsultacje ucznia niepełnoletniego z nauczycielem mogą umówić także rodzice /opiekunowie prawni ucznia.
 3. Konsultacje odbywają się w wyznaczonej na grafiku sali lekcyjnej.
 4. Czas trwania 1 konsultacji planuje nauczyciel w zależności od zakresu potrzeb ucznia nie dłużej jak dwie godziny lekcyjne
 5. Zajęcia konsultacyjne bezpośrednie mogą odbywać się dla grupy uczniów jednocześnie, nie więcej niż 12 osób.

Zachowanie bezpieczeństwa w trakcie konsultacji:

 1. Uczniowie i nauczyciele przychodzą na konsultacje w maseczkach ochronnych i w rękawiczkach oraz używają ich w trakcie przebiegu konsultacji.
 2. Brak maseczki ochronnej i rękawic u ucznia uniemożliwi przeprowadzenie konsultacji bezpośredniej.
 3. Uczeń i nauczyciel przychodzący na konsultacje powinien być zdrowy. W przypadku wystąpienia u ucznia: objawów kaszlu, stanu gorączkowego, nauczyciel ma prawo odmówić konsultacji oraz ma obowiązek powiadomienia dyrektora i rodziców o sytuacji dziecka.
 4. Przy drzwiach wejściowych do szkoły dezynfekują ręce płynem dezynfekującym.
 5. W klasach i na korytarzach zachowują bezpieczny dystans od siebie 1,5 m
 6. Na konsultacje uczniowie przynoszą własne przybory piśmiennicze.

konsultacje1