Kurs kierowcy wózka jezdniowego, 2012

W grudniu 2012 roku piętnastoosobowa grupa uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie ukończyła w ramach realizacji projektu “Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II” 68 godzinny kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej.

W trakcie kursu uczniowie zapoznani zostali z następującymi zagadnieniami:

 • przygotowanie kierowcy do wykonania czynności związanych z wymianą butli,
 • typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • budowa wózka,
 • czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed rozpoczęciem pracy i po pracy z wózkami,
 • czynności kierowcy w czasie pracy z wózkami,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • zagadnienia z zakresu BHP,
 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonywanej przez kierowcę,
 • pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem poszczególnych czynności i szczególnym zwróceniu uwagi na czynności trudne i niebezpieczne,
 • próbne wykonanie wymiany butli przez kierowcę wózka pod nadzorem instruktora,
 • samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora,
 • praktyczna nauka jazdy.

Na zakończeniu kursu każdy z uczestników otrzymał certyfikat.