Kurs kierowcy wózka jezdniowego, 2014

W ramach realizacji projektu “Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II” piętnastoosobowa grupa uczniów technikum logistycznego, mechatronicznego i zasadniczej szkoły zawodowej ukończyła 67 godzinny kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowych (18 lat). Udział w kursie mogły brać jedynie osoby pełnoletnie.

W trakcie kursu uczniowie zapoznani zostali z następującymi zagadnieniami:

 • typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • budowa wózka,
 • czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,
 • czynności kierowcy w czasie pracy wózkami,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • wiadomości z zakresu bhp,
 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z wymianą butli,
 • pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli zgodnie z zasadami bhp,
 • próbne wykonanie wymiany butli przez kierowcę wózka pod nadzorem instruktora,
 • samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora,
 • omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonywanej przez kierowcę,
 • praktyczna nauka jazdy wózkiem.

Na zakończeniu kursu każdy z uczestników otrzymał certyfikat i zaświadczenia.