Trzyosobowy zespół uczennic w składzie: Agata Górak, Joanna Durkacz i Karolina Łopuszyńska kształcących się w klasie drugiej Technikum Logistycznego, wziął udział w konkursie organizowanego przez DCIZiDN  Wałbrzych pt. “Najlepsi Uczniowie w Zawodzie w Roku 2015”.

Konkurs realizowany w ramach projektu systemowego pn. “Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX, Działanie 9.2).

Celem konkursu jest podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych uczniów, podnoszenie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, rozwijanie zainteresowań uczniów pracą w zawodzie, w którym się kształcą, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz współzawodnictwa między uczniami.

Do konkursu regionalnego dla subregionu Legnica zgłosiło się 7 drużyn ze szkół z: Lubina, Głogowa, Jawora, Legnicy, Góry i Chocianowa. Konkurs odbył się 13.02.2015r. w Lubinie i miał charakter wyłącznie praktyczny. Zadanie konkursowe wiązało się z opracowaniem odpowiednich algorytmów postępowania, odpowiednim rozmieszczeniem zapasów w magazynie wyrobów gotowych w oparciu o analizę ABC i klasyfikację XYZ, wypełnieniem dokumentów obrotów magazynowych oraz formowaniem paletowej jednostki ładunkowej na nośnikach oraz w magazynie. Całość należało wykonać  w czasie do 3 godz. zegarowych.

W efekcie oceny punktacyjnej Komisja przyznała naszej drużynie III miejsce po drużynie z Zespołu Szkół nr 1 z Lubina, która weźmie udział w finałach Regionu. Uczniowie wchodzący w skład Drużyny otrzymają nagrody rzeczowe zakupione przez Realizatora Konkursu.

Konkurs odbył się w Zespole Szkół nr 2 w Lubinie.

Wyniki

 Subregion Uczniowie  Opiekun Nazwa szkoły Liczba punktów
Legnicki Blanka Wójcicka Anna Żukrowska-Witek Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie 470
Magdalena Konefał
Daria Kondysz
Jakub Mazur Andrzej Kleczek Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze 375
Kacper Pańczyk
Dagmara Abramek
Agata Górak Joanna Knutelska Zespół Szkół w Chocianowie 350
Karolina Łopuszyńska
Joanna Durkacz
Aleksander Bala Tomasz Kolka Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im H. Pobożnego w Legnicy 305
Szymon Sejud
Jacek Stefanicki
Marcin Prochownik Joanna Mastaj Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie 300
Konrad Sochacki
Mateusz Śpiewak

Gratulujemy drużynie.