W grudniu 2012 roku trzydziestoosobowa grupa uczniów technikum logistycznego Zespołu Szkół w Chocianowie uczestniczyła w zajęciach praktycznych w wyspecjalizowanych ośrodkach akademickich dla uczniów szkół zawodowych województwa dolnośląskiego w branży Logistyczno-Spedycyjno-Transportowej. Zajęcia odbywały się w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Głównym celem zajęć było zdobycie umiejętności niezbędnych w branży logistyczno-spedycyjno-transportowej oraz wzrost motywacji do dalszego kształcenia się. Uczestnicy zapoznani zostali z funkcjonowaniem nowego programu logistycznego Flexsim, brali udział w grze zakupowej oraz w zajęciach prowadzonych w laboratorium inżynierii logistycznej. Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach praktycznych.

news_certyfikat-log