Lokalne szlaki turystyczne. Rajd pieszy

W dniu 18 czerwca 2012 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej nr 7 pn. “Lokalne szlaki turystyczne. Rajd pieszy”. W warsztacie udział wzięło 14 uczennic Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 1 TT. Warsztat przeprowadzony został na terenie Rezerwatu Czarne Stawy w Chocianowie.

Warsztaty zrealizowane w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w I półroczu 2012. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Warsztaty rozpoczęły się od przejścia pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie, gdzie rozpoczyna się Ścieżka Przyrodnicza “Uroczysko Czarne Stawy”. Następnie uczestnicy przeszli kolejnymi sześcioma punktami Ścieżki Przyrodniczej, z których cztery znajdowały się na terenie Rezerwatu Przyrody “Czarne Stawy”. Młodzież zapoznała się przede wszystkim z budową lasu, torfowiska, roślinnością torfowisk i borów bagiennych. W trakcie trwania zajęć w szczególności podkreślano konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego.

Na zakończenie warsztatów odbyło się wspólne ognisko, które zorganizowano na terenach dawnego tartaku w Chocianowie.

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatu: Agnieszka Hruszowiec.