Lokalne szlaki turystyczne – rajd rowerowy, październik 2013

Warsztaty odbyły się w dniach 3-4 października 2013 roku. Wzięło  w nich udział trzynaścioro uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 4 TL. Warsztat miał charakter rajdu rowerowego.

“Lokalne szlaki turystyczne. Rajd rowerowy” Warsztaty realizowane w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w II półroczu 2013. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Warsztaty rozpoczęły się od przypomnienia zasad poruszania się po drogach publicznych przez kolumnę rowerzystów. Następnie uczestnicy warsztatów udali się pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie, gdzie swój początek ma Ścieżka Przyrodnicza “Uroczysko Czarne Stawy”. Dalsza część rajdu prowadziła częściowo Ścieżką Przyrodniczą na terenie Rezerwatu Przyrody “Czarne Stawy” a dalej czerwonym szlakiem rowerowym przebiegającym po terenach Borów Dolnośląskich, będących jednym z największych kompleksów leśnych Europy. Na trasie młodzież zwiedziła dawną wieżę widokową – Wieża Fryderyka. Następnie wyprawa przejechała przez miejscowość Duninów i po przejechaniu około 40 km rajd dotarł do miejscowości Rokitki, gdzie młodzież zatrzymała się na nocleg. Uczestnicy wyprawy zjedli zasłużony obiad oraz spędzili trochę czasu na odpoczynku. Po czym jeszcze tego samego dnia odbyło się wspólne ognisko ze śpiewami, zabawami integracyjnymi oraz pieczeniem kiełbasek.

Kolejnego dnia uczestnicy rajdu przejechali około 15 km z miejscowości Rokitki do Chocianowa, przez miejscowość Raków. Warsztaty zakończyły się pod halą sportową naszej szkoły.

W trakcie trwania zajęć zwracano uwagę w szczególności na konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego. Podczas rajdu, grupa kilkakrotnie zatrzymywała się przy nielegalnych “dzikich” składowiskach śmieci, gdzie dyskutowano i omawiano problem niewłaściwego zachowania ludzi. Przekonywano też uczestników warsztatów do aktywnego spędzania czasu i wykorzystywania roweru jako alternatywnego sposobu przemieszczania się. Poruszano również kwestię szkodliwości dla środowiska jakie niesie ze sobą nadmierne wykorzystywanie pojazdów spalinowych.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń, Wojciech Wróbel.