Nasz absolwent – Łukasz Gleszczyński – jednym z najlepszych na świecie absolwentów nauki zawodu

Pracownik Volkswagen Motor Polska Łukasz Gleszczyński został uhonorowany nagrodą „Best Apprentice Award“ jako jeden z najlepszych na świecie absolwentów nauki zawodu w liczącym ponad 600.000 pracowników koncernie Volkswagen.

Nagrodę Łukaszowi Gleszczyńskiemu wręczyli nowy prezes koncernu Volkswagen Matthias Müller, członek zarządu koncernu ds. personalnych dr Horst Neumann oraz przewodniczący Światowej Koncernowej Rady Zakładowej Bernd Osterloh. Jest to wyróżnienie dla najlepszych na świecie absolwentów nauki zawodu za ponadprzeciętne kompetencje fachowe. Nagrody otrzymało 45 osób, z 12 krajów i pięciu kontynentów. Gala wręczenia wyróżnień odbyła się w październiku w Wolfsburgu w ramach posiedzenia zarządu i dyrektorów personalnych koncernu Volkswagena oraz przewodniczących związków zawodowych z całego świata.

Łukasz Gleszczyński pracuje w Volkswagen Motor Polska od 1. września 2014 r. Przez 3 lata (2011-2014) był uczniem zawodu w fabryce Volkswagena. W trakcie nauki brał udział w wielu konkursach w Zespole Szkół w Chocianowie. Jako uczeń II klasy wygrał konkurs wiedzy o przepisach BHP i prawa pracy organizowanym przez Hufce Pracy z Przemkowa oraz Państwową Inspekcję Pracy. Naukę zakończył z najlepszym wynikiem wśród absolwentów z 2014 r., uzyskując pierwszą lokatę w egzaminie państwowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie monter mechatronik. Od roku intensywnie podnosi swoje kompetencje językowe uczestnicząc w kursie niemieckiego w firmie.

Kolejnym etapem rozwoju zawodowego Łukasza Gleszczyńskiego będzie udział w programie „Wanderjahre“ („Wędrowiec“). Polega on na rocznej pracy i zdobywaniu doświadczenia w jednym z zakładów koncernu Volkswagen. Dzięki udziałowi w nim jego uczestnicy mają szansę na dalszy rozwój zarówno fachowy, jak i osobisty, natomiast firma zyskuje pracowników z międzynarodowym doświadczeniem już na początku ich kariery zawodowej. Łukasz Gleszczyński wyjedzie w czerwcu przyszłego roku do fabryki Volkswagen do Salzgitter.

Na zdjęciu: Bernd Osterloh - przewodniczący światowej koncernowej Rady Zakładowej, Łukasz Gleszczyński - Volkswagen Motor Polska, Matthias Müller - prezes zarządu koncernu Volkswagen, dr Horst Neumann - członek zarządu koncernu Volkswagen ds. personalnych
Na zdjęciu od lewej: Bernd Osterloh – przewodniczący światowej koncernowej Rady Zakładowej, Łukasz Gleszczyński – Volkswagen Motor Polska, Matthias Müller – prezes zarządu koncernu Volkswagen, dr Horst Neumann – członek zarządu koncernu Volkswagen ds. personalnych

Volkswagen Motor Polska jest pionierem kształcenia mechatroników w Polsce. To właśnie Motor Polska w 2003 roku – we współpracy z Zespołem Szkół w Chocianowie – stworzył i zaproponował Ministerstwu Edukacji Narodowej program kształcenia w tym kierunku. Dziś polkowicka fabryka jest w Polsce wzorem dla innych przedsiębiorców w tym zakresie.