Mechatronicy na Politechnice Opolskiej

W dniu 23.11.2011r. odbyły się na Politechnice Opolskiej warsztaty obejmujące następujące zagadnienia: “Wirtualne przyrządy pomiarowe” oraz “Badanie zachowania się układu regulacji z regulatorem PID”. Były to zajęcia praktyczne dla uczniów szkół zawodowych organizowane w ramach projektu “Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”.

W warsztatach brało udział piętnastu uczniów klas trzecich technikum mechatronicznego,  w tym jedna uczennica pod opieką Małgorzaty Tarasiuk. Zajęcia prowadził dr inż. Roland Pawliczek. Uczniowie posługując się Panelem BNC 2120 zapoznali się z interfejsem użytkownika środowiska LabVIEW oraz jego wykorzystaniem jako narzędzia do programowania prostych obliczeń inżynierskich na przykładzie analizy obwodu elektrycznego.

Środowisko LabVIEW należy do grupy systemów, w którym wykorzystuje się tzw. programowanie graficzne. Kod źródłowy programu stanowią nie linie tekstowe zawierające komendy lecz graficzne ikony reprezentujące zmienne, funkcje i procedury, które są opisywane za pomocą szeregu właściwości. Przepływ informacji i tok programu jest tworzony za pomocą powiązań oznaczanych w kodzie za pomocą linii (Wires).

Środowisko LabVIEW jest szeroko wykorzystywane w praktyce laboratoryjnej do budowy wirtualnych urządzeń pomiarowych i sterujących. Dlatego też obiekty tworzone w LabVIEW nazywa się często przyrządami wirtualnymi (virtual instruments).

 

Zajęcia były bardzo ciekawe i mimo trudnej tematyki wszyscy bez problemu poradzili sobie z wykonywanymi ćwiczeniami. Szczególnie wyróżnił się Dominik Bożek, który wyśmienicie opanował technikę obsługi programu LabVIEW i jako jedyny wykonał zadanie dodatkowe. Po zajęciach uczniowie otrzymali certyfikaty uczestniczenia w warsztatach.