Mechatronicy w Finale Konkursu ELEKTRON

ElektronPOLITECHNIKA WROCŁAWSKA

 

 

W dniu 15 lutego 2019r. czterech uczniów klasy drugiej technikum mechatronicznego tj. Damian Szymaszek, Wiktor Cymbała, Daniel Popielski i Michał Eibl pod opieką Małgorzaty Tarasiuk uczestniczyło w Finale XI edycji konkursu ELEKTRON, który odbył się na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.

Uczniowie znaleźli się w gronie 60-ciu finalistów z całego kraju. Po zmaganiach konkursowych wszyscy mieli możliwość zapoznać się z ofertą i możliwościami, które daje swoim studentom Politechnika Wrocławska. Studenci zaprezentowali projekty wykonane w ramach kół naukowych. Udostępniono także do zwiedzenia pracownie Wydziału Elektroniki, gdzie studenci zajmują się badaniami w zakresie nanotechnologii. Niesamowite wrażenie zrobiło laboratorium typu „clean room”, gdzie znajdowały się stanowiska do wytwarzania struktur i przyrządów półprzewodnikowych, do epitaksji półprzewodników złożonych i do nanoszenia metalizacji oraz elektronolitografię do wytwarzania wzorów struktur. Ciekawe okazało się także laboratorium pomiarowe ze skaningowym mikroskopem elektronowym oraz z urządzeniami do charakteryzacji wytworzonych struktur. Słusznie określił pan dr inż. Artur Wiatrowski, że mówi się o tym wydziale, że jest to wydział magii i fantazji.

Po zwiedzeniu laboratoriów nastąpił moment wręczenia dyplomów i nagród. Co prawda nie zajęliśmy czołowych miejsc, ale i tak udział w finale można uznać za udany. Każdy finalista otrzymał dyplom uczestnictwa i drobny upominek. Natomiast zwycięzcy mogli cieszyć się nagrodami pieniężnymi i upominkami. Współfundatorem nagród w tegorocznej edycji konkursu ELEKTRON będą firma PPU Micro, zajmująca się mechatroniką, automatyką, elektroniką w dydaktyce i przemyśle oraz firma Kradex-II – producent obudów plastikowych dla elektroniki.