Mikołajki w ZS

Od wielu lat 6 grudnia jest dniem, w którym w naszej szkole podtrzymujemy Mikołajkową tradycję. Samorząd szkolny i w tym roku wraz z opiekunami aktywnie włączył się w przygotowanie Mikołajek. Od samego rana z każdej strony spotkać można było uczniów ubranych w stroje mikołajkowe, w czapkach lub rogach renifera na głowie. Podczas przerw wybrzmiewała świąteczna muzyka. Do naszej szkoły w tym dniu dotarli również pomocnicy Mikołaja 😊 z workiem pełnym słodkości, którymi obdarowali wszystkich. Uczniowie każdej klasy musieli w zamian zaprezentować wiersz, zaśpiewać piosenkę bądź zabłysnąć własnym talentem.

Wszystkim uczniom dziękujemy za zaangażowanie, a Radzie Rodziców za ufundowanie słodkich upominków.