“Młodzież Dla Europy – Europa Dla Młodzieży” – staże zawodowe

W dniach 01.06.2018 r. – 30.06.2018 r. dwie absolwentki technikum obsługi turystycznej Magdalena Diduszko i Dorota Schirbel wzięły udział w płatnych, zagranicznych stażach zawodowych w miejscowości  Sciacca na Sycylii we Włoszech.

Wyjazd współfinansowany był przez Fundusz Europejski w ramach programu POWER VET, tytuł projektu: „Młodzież dla Europy – Europa dla młodzieży”.

W ramach stażu uczestniczki miały zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, ubezpieczenie, przelot na miejsce stażu, kurs językowy i wsparcie opiekuna stażu.

Na koniec absolwentki  otrzymają Certyfikaty z wyszczególnionymi umiejętnościami potwierdzone przez partnerów projektu oraz przygotowane i potwierdzone przez Krajowe Centrum Europass dokumenty Europass Mobilność. Należy zaznaczyć, ze są to ich kolejne dokumenty potwierdzające udział w unijnych stażach, gdyż wcześniej brały udział w projekcie staży zagranicznych, które odbyły w Sevilli w Hiszpanii w ramach projektu Erasmus +.