Młodzież z technikum mechatronicznego oraz obsługi turystycznej wyjedzie na miesięczny staż zagraniczny

To już ósmy raz młodzież z Zespołu Szkól w Chocianowie wyjedzie na staż zagraniczny. Tym razem projekt został złożony w nowym programie ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna. Natomiast wygrany projekt o nazwie “Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego” autorstwa Małgorzaty Tarasiuk, będzie realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Łączne dofinansowanie projektu obejmuje kwotę 103 878,00 Euro.

Podobnie jak rok wcześniej zaplanowany projekt będzie obejmował dwa kierunki dokształcania młodzieży Zespołu Szkół w Chocianowie tj. mechatroniczny oraz obsługi turystycznej. Praktykę stażową uczniowie będą odbywali w krajach, gdzie dana branża jest najbardziej rozwinięta, a partnerzy zagraniczni gwarantują ciekawe miejsca pracy. Wybrana spośród najlepszych 45-osobowa grupa uczniów we wrześniu i październiku 2015r. wyjedzie na staż do Lipska i do Sewilli. Szkoła ma w tej dziedzinie już duże doświadczenie, a zrealizowane z sukcesem wcześniejsze projekty zachęcają do kontynuowania tego typu doskonalenia zawodowego. Uczniowie będą mieli wszystko zorganizowane tj. zapewniony transport w obie strony, ubezpieczenie, zakwaterowanie, atrakcyjne miejsca praktyki. Natomiast na miejscu dostaną bilety miesięczne pozwalające na poruszanie się wszystkimi środkami transportu w obszarze miasta Lipska oraz Sewilli. Przed wyjazdem każdy uczestnik otrzyma słowniczki techniczne, mapki, informatory o Lipsku i o Sewilli oraz wysokie kieszonkowe, m. in. na wyżywienie. Wszystko finansowane będzie ze środków unijnych, ale też przy wsparciu starostwa powiatowego, które pożyczy szkole 20% kwoty budżetu projektu. Kwota ta wróci do starostwa po rozliczeniu projektu.

Obecny dyrektor Zespołu Szkół mgr Andrzej Wojtkowiak wraz z koordynatorem projektu mgr Małgorzatą Tarasiuk wypracowali w kontakcie z panią dr Marią Peter prezesem Stowarzyszenia Europa-Haus oraz z panią Amelią Wójcik przedstawicielem firmy euroMind niezwykle atrakcyjny program stażu, wzbogacający doświadczenia zawodowe każdego uczestnika oraz rozwijający jego znajomość języka niemieckiego czy też hiszpańskiego. W przypadku mechatroników będą to doświadczenia wyniesione z nowoczesnych warsztatów serwisowych i naprawczych przy zakładach i salonach samochodowych w Lipsku, takich firm jak: Volkswagen Automobile Leipzig, Abschlepp- und Bergungsdienst Scholz, HGS Service, Auto Saxe Niederlassung, KFS Autotechnik+Elektrik oraz zakład utylizacji samochodów Autoverwertung Richter. Poza tym przewidziane są też praktyki w firmach elektroinstalacyjnych np. Peter Hoffmann Elektroinstallation, które zajmują się usuwaniem bieżących awarii elektrycznych i elektronicznych na terenie Lipska. Miejsca pracy gwarantuje partner niemiecki Europa-Haus, który współpracuje z wieloma zakładami na terenie Lipska.

Młodzież posiadała już pewne umiejętności, ale brakuje im doświadczenia przy pracy w usuwaniu różnych usterek oraz wykonywaniu standardowych czynności naprawczych różnego typu pojazdów i urządzeń. Uczestnicy zrealizowanego projektu odbywając praktykę stażową w poszczególnych warsztatach opanują umiejętności i kompetencje w zakresie diagnozowania sprawności pojazdów i urządzeń, ich serwisowania z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu, a także naprawy uszkodzonych podzespołów, wyszukiwaniu i usuwaniu usterek w działaniu różnych układów oraz w wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych, a także typowych prac monterskich w warsztacie samochodowym.

Natomiast uczniowie obsługi turystycznej zdobędą doświadczenia zawodowe przy pracy w obiektach hotelarskich w Sewilli tj. Sevilla Palmera, Ayre Hotel, YH Giralda, Casa Romana Hotel Boutique, Palacio Villapanes Sevilla. Praktyka stażowa będzie obejmowała prace związane z obsługą recepcji, części noclegowej, sali restauracyjnej, kuchni oraz zmywalni naczyń, a także housekeepingu. Miejsca pracy gwarantuje partner hiszpański euroMind, który współpracuje z firmami sektora turystyczno-usługowego na terenie Sewilli i Ubedy. Ponadto uczniowie odbędą dwutygodniowy, intensywny kurs języka hiszpańskiego na poziomie A1, który był wykładany w języku angielskim.

Wraz z 30-osobową grupą mechatroników do Niemiec uda się dwóch opiekunów tj. nauczyciel przedmiotów zawodowych i tłumacz języka niemieckiego, którzy wraz z członkami Stowarzyszenia Europa-Haus będą zajmowali się realizacją programu i opiekowali się uczestnikami.  Podobnie 15-osobowa grupa obsługi turystycznej będzie przebywała w Hiszpanii z opiekunem, nauczycielem przedmiotów zawodowych, który wraz z opiekunami grupy ze strony euroMind będzie dbał o pełną realizację programu i opiekował się uczestnikami.  Program stażu oprócz praktyki zawodowej obejmuje także zajęcia kulturowe, wycieczki i zwiedzanie.

Wśród planowanych punktów na szczególną uwagę zasługują wycieczki do zakładu BMW oraz zajęcia w warsztatach Porsche na terenie Centrum Kształcenia i Technologii dla młodzieży Garage w byłej dzielnicy przemysłowej Lipska. Oprócz tego zwiedzanie Pomnika Bitwy Narodów, ZOO Leipzig, zabytków Lipska, Muzeum Najnowszej Historii Niemiec. Natomiast program w Sewilli będzie obejmował wycieczki do Malagii i Cadizu, zwiedzanie Sewilli i atrakcje typu Flamenco Night, Visiting the Royal Bullring.

Na koniec stażu wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty o odbytym stażu od partnerów projektu, certyfikaty firmowe zakładu, w którym pracowali, a także dokumenty Europass-Mobilność, potwierdzające zdobyte umiejętności zawodowe w czasie stażu. Zarówno powyższe dokumenty jak i zdobyte doświadczenie zawodowe będzie szczególnie ważne w momencie ukończenia szkoły i niewątpliwe przyczyni się do pomyślnego zdania zewnętrznego egzaminu zawodowego oraz w perspektywie przyda się podczas poszukiwania pracy. Będzie także gwarancją zdobycia pracy w wielu nowoczesnych zakładach przemysłowych, zwłaszcza w dziedzinie motoryzacyjnej, a także w obiektach obsługi turystycznej.

Zdjęcia z projektu zrealizowanego w 2014 roku w Lipsku i w Sewilli zobaczysz w artykule:
Technikum mechatronicze i obsługi turystycznej na stażach zagranicznych w Lipsku i w Sewilli