Moja firma w mojej gminie

Już po raz trzeci uczniowie Zespołu Szkół w Chocianowie postanowili rozwijać swoje kompetencje  w zakresie przedsiębiorczości oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. W związku z tym zadeklarowali swój udział w projekcie “Moja firma w mojej gminie”, finansowanym w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt został stworzony przez Fundację VIRIBUS UNITIS. W projekcie biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Dnia 13 września 2011 roku odbyło się spotkanie informacyjne z koordynatorem projektu, który zaprezentował wszystkim zgromadzonym jego założenia. Zainteresowanie uczestników potwierdzają załączone zdjęcia.

W związku z dużą liczbą chętnych szkół do udziału w projekcie organizatorzy musieli przeprowadzić selekcję szkół i ostatecznie 21 września 2011 roku przyszli uczestnicy projektu zostali powiadomieni o zakwalifikowaniu się naszej szkoły.