I Ty możesz uratować komuś życie!

22 października 2014 r. w Zespole Szkół w Chocianowie odbył się Dzień Dawcy Szpiku, zorganizowany przez fundację DKMS Polska. W tym dniu zgłosiły się osoby chętne do niesienia pomocy chorym na białaczkę. Szczególne zainteresowanie wykazali uczniowie Zespołu Szkół, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice naszych uczniów.

Fundacja DKMS od 2008 roku, jako instytucja non-profit, niesie pomoc zmagającym się z tak ciężką chorobą.

Akcja rozpoczęła się o godzinie 10. Pierwszym krokiem niesienia pomocy chorym było wypełnienie deklaracji oraz pobranie próbek z jamy ustnej, specjalnie przygotowanymi do tego celu pałeczkami. Rejestracja potencjalnych dawców szpiku odbywała się bardzo sprawnie, dzięki odpowiednim naklejkom z indywidualnym kodem. Jedna naklejka pozostawała na deklaracji, druga naklejana była na opakowanie z próbkami,  trzecia umieszczana na kopercie. Zapobiegło to ewentualnym  pomyłkom.

Opiekę nad całym przedsięwzięciem pełniły: mgr Ewelina Kulesza i mgr Dorota Czernik, nauczyciel wychowania fizycznego.

Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji i tym samym powiększyli grono potencjalnych dawców serdecznie dziękujemy!

I ty możesz uratować komuś życie! Sprawdź, czy możesz zostać potencjalnym dawcą komórek macierzystych, rozwiązując test na stronie www.dkms.pl. Znajdź swojego bliźniaka genetycznego!

Akcja zostanie powtórzona w przyszłym roku!