Nagroda Specjalna Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

W Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja podsumowująca wyniki konkursu “Innowacyjny Samorząd”. Powiat Polkowicki wyróżniony został specjalną nagrodą Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za projekt: “Poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej poprzez system praktyk, staży i kursów”.

To wielkie wyróżnienie dla Zespołu Szkół w Chocianowie, docenienie ciężkiej pracy koordynatora organizacji staży, praktyk i kursów dla uczniów uczących się w zawodzie technik obsługi turystycznej  – Pana Wojciecha Wróbla.