Nagrody Ministra Gospodarki

W piątek 12.12.2014 odbyła się konferencja “Szkolnictwo zawodowe dla przemysłu” zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki i Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Podczas spotkania, które otworzył prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rafał Jurkowlaniec wyróżniono firmy współpracujące ze szkołami w zakresie kształcenia zawodowego. Nagrody trafiły również do szkół i uczniów realizujących w praktyce i z powodzeniem współpracę na styku nauki i biznesu.

W wystąpieniu otwierającym spotkanie prezes Rafał Jurkowlaniec podkreślał, że LSSE od lat dba o rozwój szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców. W bezpośrednim otoczeniu Strefy znajduje się 26 szkół zawodowych i technicznych oraz 8 uczelni wyższych otwartych na współpracę z inwestorami. To tutaj powstała idea powołania zawodu “technika mechatronika”, którą z powodzeniem od kilkunastu lat wspiera i rozwija Volkswagen Motor Polska.
Wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik podkreślała, że Ministerstwo Gospodarki – odpowiadając na potrzeby rynku pracy – podjęło się upowszechnienia kształcenia dualnego, przede wszystkim we współpracy ze specjalnymi strefami ekonomicznymi.W trakcie piątkowej konferencji “Szkolnictwo zawodowe dla przemysłu”, w imieniu Ministerstwa Gospodarki, za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego, efektywną współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz wsparcie rzeczowe i finansowe zarówno szkół jak i uczniów, wiceminister Ilona Antoniszyn -Klik wyróżniła następujące firmy:

  • Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.
  • Sitech Sp. z o.o.
  • CCC SA
  • Winkelmann Sp. z o.o.
  • Vorwerk Dichtungssysteme Polska Sp. z o.o.
  • KGHM SA

Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego, efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy wyróżniono również Zespół Szkół w Chocianowie.

Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego, efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy, nagrodzono nauczycieli z naszej szkoły: Ireneusza Podolskiego oraz Joannę Knutelską.

Za osiąganie wysokich wyników w nauce, zarówno teoretycznej jak i praktycznej, wzorowe zachowanie podczas praktyk zawodowych u pracodawców oraz szczególnie wysoką motywację do zdobywania wiedzy, nagrody otrzymali uczniowie naszej szkoły: Grzegorz Nieroda (monter mechatronik), Jakub Skarb (technik mechatronik) i Małgorzata Kowalczuk (technik logistyk).


<pstyle=”text-align: right;”>źródło: https://www.lsse.eu/