Najzdolniejsi nagrodzeni Stypendiami

W październiku 2017, Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie podpisał z uczniami i ich rodzicami umowy stypendialne o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w ramach projektu “W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany”.

Zostały podpisane umowy stypendialne i wręczono stypendia dla wybranych uczniów Technikum, uczestników projektu “W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!” (nr RPDS.10.02.01-02-0020/16).