Narodowe Święto Niepodległości w Zespole Szkół

Dnia 10.11.2022 odbyła się uroczysta Akademia z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas uroczystości cała społeczność szkolna włączyła się do ogólnopolskiej akcji “Szkoła do hymnu”. W ramach akcji o  godzinie 11.11 uczniowie i nauczyciele odśpiewali 4 zwrotki “Mazurka Dąbrowskiego”. Podczas akademii nasi uczniowie dali pokaz swoich talentów. Recytowali wiersze, śpiewali piosenki o tematyce patriotycznej: “Taki kraj”, “Biały Krzyż”. Akademia była okazją do przybliżenia młodym pokoleniom historii Polski związanej z odzyskaniem wolności.

Uroczystość wzbogaciła wystawa  “Teraz będzie Polska. Rok 1918”, przywołująca atmosferę ostatnich miesięcy przed odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. Autorem ekspozycji jest pan Tomasz Kuba Kozłowski. Dziękujemy również Pani Barbarze Smoleńskiej i Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo -Wschodnich  o/Bolesławiec za udostępnienie wystawy.

#SzkołaDoHymnu