Nauczanie zdalne – komunikat

Komunikat nr 1/2020  Dyrektora Zespołu Szkół w Chocianowie z dnia 16.10.2020r.

W związku z ogłoszeniem przez Premiera RP i Ministra Zdrowia w dniu 15.10.2020r. strefy czerwonej dla powiatu polkowickiego informuję wszystkich uczniów, rodziców/opiekunów, że:

  1. Z dniem 19.10.2020r. , od poniedziałku Zespół Szkół w Chocianowie rozpoczyna realizację zajęć lekcyjnych dla wszystkich klas w formie zdalnej.
  2. Zajęcia realizowane będą w powyższej formie do odwołania.
  3. Plan zajęć nie ulega zmianom i odbywać się będzie wg dotychczasowego planu lekcji.
  4. Realizacja zajęć na odległość odbywać się będzie wg procedury zamieszczonej na stronie szkoły.
  5. Zajęcia praktyczne dla uczniów młodocianych Branżowej Szkoły I Stopnia odbywają się w trybie bezpośrednim u pracodawcy.
  6. Weryfikacja kontaktu zdalnego z uczniem i jego rodzicem odbędzie się poprzez e-dziennik pierwszą wiadomością od wychowawcy.

Proszę śledzić informacje na e-dzienniku elektronicznym, stronie szkoły oraz facebooku.

 

                                                                                           Krystyna Zborowska
                                                                                                  wicedyrektor
                                                                                        Zespołu Szkół w Chocianowie