Nauka poprzez spotkanie – lekcja historii holokaustu

Wrzesień to czas udziału w projekcie “Nauka poprzez spotkanie”, który realizowany był w Oświęcimiu, a następnie w Niemczech. Uczniowie naszej szkoły, pracownicy VW MP Polkowice oraz stażyści z Zwickau, Chemnitz, Drezna i Wolfsburga mieli możliwość uczestniczyć w niezapomnianej lekcji historii holokaustu jak również wykonać prace wolontariackie na rzecz muzeum w Auschwitz – Birkenau.

Prace w obozie

Oświęcim

Młodzi ludzie z Niemiec i Polski pracowali przy wymianie drutu kolczastego, sprzątali baraki, pomnik holokaustu i tereny przyległe do niego jak również ogród komendanta obozu Auschwitz – Rudolfa Hessa, a niektórzy zajmowali się konserwacją garnków po więźniach obozu.

Podczas wykonywania pracy młodzież poddawała się refleksjom i rozważaniom nad losem  więźniów. Młodzi ludzie niejednokrotnie zadawali sobie pytanie, dlaczego “Ludzie ludziom zgotowali ten los.” Wszyscy zastanawiali się, ile warte było w obozie  życie? Ile warte jest teraz!

Jak ogromnie różnią się te dwa światy? Pierwszy, w którym głównymi ofiarami faszystów były kobiety, starcy i dzieci. Współczesny, w którym przed skutkami wojen chroni się przede wszystkim ich. Powyższymi spostrzeżeniami mogliśmy podzielić się z grupą seminaryjną złożoną z managerów z Wolfsburga , którzy z zainteresowaniem obserwowali naszą pracę jak również z grupą managerów “Respekt” z VWMP z Polkowic, z którymi młodzież wspólnie wykonywała powierzone prace.

Uczniowie z zespołu szkół, stażyści z Niemiec oraz pracownicy VW z Polkowic wraz z grupą seminaryjną “Respekt” uczcili również święto żydowskie Jom Kipur.

Punktem kulminacyjnym współpracy z managerami były wspólne spotkania, wymiana spostrzeżeń i wrażeń oraz uroczyste złożenie wieńca i zniczy pod ścianą śmierci przy bloku 11 w KL Auschwitz.

Uczestnicy projektu brali udział w uroczystym przekazaniu dwóch samochodów VW na rzecz muzeum Auschwitz. Poza tym zostali oni  zapoznani z pracami konserwatorskimi prowadzonymi w nowoczesnych laboratoriach muzeum w Auschwitz jak również zwiedzili bloki niedostępne dla turystów, a w których znajdują się oryginalne zbiory, sprzęt lub napisy. Jednak największą satysfakcją dla wszystkich jest fakt, że poprzez symboliczne czynności i uczestniczenie we wspaniałej lekcji historii, jaką wygłaszał  wiceprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego pan Christoph Heubner udowodniliśmy żyjącym byłym więźniom obozu w Auschwitz, że historia holokaustu nigdy nie odejdzie w zapomnienie i będzie przestrogą dla młodych pokoleń.

Rewizyta w Niemczech

oswiecim1Po pełnym refleksji spotkaniu w Oświęcimiu nastąpiła rewizyta w Niemczech, podczas której nowoczesność nierozerwalnie łączyła się z historią. Oprócz zwiedzania zakładów VW, instytutu kształcenia dla VW, Berlina i wizyty w Reichstagu, uczestnicy brali udział w uroczystych obchodach 90 urodzin byłego więźnia obozu Auschwitz pana Justina Sondera. Ważnym wydarzeniem dla wszystkich była wizyta w ministerstwie sprawiedliwości oraz spotkanie z kolejnym byłym więźniem obozu Auschwitz panem Marianem Turskim – założycielem Muzeum Historii Żydów Polskich “Polin” w Warszawie.

Punktem kulminacyjnym wizyty okazało się przekazanie niemieckiemu ministrowi sprawiedliwości Heiko Maas odwróconej literki “B” z napisu “Arbeit macht frei”.

Nawiązaniem do bieżących wydarzeń w Paryżu było wspólne złożenie przed ambasadą Francji w Berlinie tablicy z napisem “Życie bez nienawiści” oraz kwiatów.

Następnym spotkaniem z historią II wojny była wizyta w Muzeum Niemieckiego Ruchu Oporu, gdzie młodzież zapoznała się z losami antynazistów niemieckich prześladowanych przez hitlerowców w więzieniach i obozach na terenie Niemiec.

BerlinOstatecznie nastąpiło zderzenie młodzieży ze współczesnymi dziejami Niemiec i Polski, a mianowicie z upadkiem socjalizmu i muru berlińskiego. Wszyscy mogli zobaczyć przebieg muru, posłuchać historii jego powstania i zburzenia.

Podczas podsumowania projektu wszyscy uczestnicy zgodnie zapewnili, że opowiedzą o swoich doświadczeniach i przeżyciach  kolegom i znajomym.

Dziękujemy panu Christophowi Heubner, pani Ines Doberanzke, pani Andrei Vogelsang, panu Axelowi Passeier  i pani Agnieszce Stefanko za możliwość uczestniczenia Zespołu Szkół w Chocianowie w projekcie “Nauka poprzez spotkanie” a naszym  kolegom z Polkowic i Niemiec za mile spędzone niezapomniane trzy tygodnie.